Dịch vụ seo không backlink vẫn đạt Top Google

Bạn đã nghe nói nhiều về dịch vụ seo không backlink hoặc chỉ cần 1 lượng backlink rất ít nhưng nhiều từ khóa đạt Top Google thứ hạng rất cao. Đã rất nhiều năm nay có nhiều trường phái SEO với câu thành ngữ SEO Không Backlink nhưng thực tế là vẫn có backlink nhưng cực ít và các backlink này thì cực chất

Trong bài viết này, dịch vụ seo Rồng Đại Dương sẽ giải mã phanh phui các lý do từ khóa lên top nhiều mà cần ít backlink hoặc thậm chí là không cần đến backlink

seo-khong-can-backlink

Để hiểu bản chất của vấn đề trên, chúng ta cùng nhau nhìn ngược lại thời gian cách đây 10 năm về trước về các thuật toán xếp hạng PageRank. Theo định nghĩa thì:

Pagerank là thuật toán phân tích các liên kết được dùng trong Google Search để xếp hạng các trang web.

  • Thuật toán này chỉ định giá trị nhất định cho mỗi thành phần của một tập hợp các văn bản liên kết với nhau, ví dụ như World Wide Web.
  • Mục đích “đo” tầm quan trọng tương đối của các liên kết trong tập hợp đó.
  • Áp dụng cho bất kỳ tập hợp văn bản nào có trích dẫn đối ứng và liên kết cụ thể.
  • giá trị (weight) mà nó gán cho bất kỳ thành phần E được gọi là PageRank của E và ký hiệu là P R ( E ) . {\displaystyle PR(E).}

Thuật toán được đơn giản hóa

Giả sử một nhóm gồm 4 trang web: A, B, C, D. những liên kết từ một trang đến chính nó không được tính, mỗi trang web có 1 đường dẫn duy nhất đến 1 trang web khác. Giá trị Pagerank của các trang ban đầu được cho là bằng nhau. Tổng giá trị Pagerank trên tất cả các trang là tổng số trang web tại thời điểm đó, do đó mỗi trang trong ví dụ này sẽ có một pagerank ban đầu tương đương với 1. Tuy nhiên trong phần còn lại và các ví dụ của bài này sẽ có giá trị tương đối từ 0 đến 1. Do đó giá trị ban đầu cho mỗi trang là 0.25. Pagerank chuyển từ một trang đến các trang khác bằng các đường link, trong những bước tính tiếp theo giá trị sẽ được chia đều cho tất cả các liên kết đi. Nếu các liên kết duy nhất trong hệ thống từ các trang B, CD tới A, mỗi liên kết sẽ chuyển giá trị bằng 0.25 Pagerank A khi tính trong lần tiếp theo, tổng cộng là 0,75.

P R ( A ) = P R ( B ) + P R ( C ) + P R ( D ) . {\displaystyle PR(A)=PR(B)+PR(C)+PR(D).\,}

Khác với ví dụ trên, B có liên kết đến trang CA, trong khi D có các link đến cả ba trang. Như vậy trong bước tiếp theo, trang B sẽ chuyển tải một nửa giá trị của mình, tương đương với 0.125 tới trang A và 0.125 tới trang C. Khi trang D có 3 liên kết trỏ đi, có nghĩa nó sẽ chuyển 1/3 giá trị của mình, tương đương với 0.083 tới A.

P R ( A ) = P R ( B ) 2 + P R ( C ) 1 + P R ( D ) 3 . {\displaystyle PR(A)={\frac {PR(B)}{2}}+{\frac {PR(C)}{1}}+{\frac {PR(D)}{3}}.\,}

PageRank được tính cho 1 outbound link sẽ bằng số score pagerank của document đó chia cho số outbound link L()

P R ( A ) = P R ( B ) L ( B ) + P R ( C ) L ( C ) + P R ( D ) L ( D ) . {\displaystyle PR(A)={\frac {PR(B)}{L(B)}}+{\frac {PR(C)}{L(C)}}+{\frac {PR(D)}{L(D)}}.\,}

Công thức chung, giá trị Pagerank đối với bất kỳ trang u có thể tính như sau:

P R ( u ) = ∑ v ∈ B u P R ( v ) L ( v ) {\displaystyle PR(u)=\sum _{v\in B_{u}}{\frac {PR(v)}{L(v)}}} ,

Giá trị PageRank đối với trang u phụ thuộc vào giá trị Pagerank của từng trang v có chứa trong set Bu (tập hợp có chứa các trang có link đến trang u), chia cho số L (v) các link từ trang v.

Yếu tố damping

Lý thuyết PageRank cho rằng, ngay cả một người dùng giả thiết click ngẫu nhiên vào các trang web cuối cùng cũng sẽ dừng lại. Xác suất người dùng tiếp tục click trong bất cứ bước nào được gọi là yếu tố damping. Có nhiều nghiên cứu đã thử các giá trị yếu tố damping, giá trị ước lượng bằng 0.85 là người dùng sẽ tiếp tục lướt web. Công thức tính Pagerank có tính đến yếu tố damping sử dụng mô hình khi người dùng bất kỳ sẽ cảm thấy chán sau một vài lần click và chuyển đến vài trang web khác một cách ngẫu nhiên. Như vậy:

P R ( A ) = 1 − d N + d ( P R ( B ) L ( B ) + P R ( C ) L ( C ) + P R ( D ) L ( D ) + ⋯ ) . {\displaystyle PR(A)={1-d \over N}+d\left({\frac {PR(B)}{L(B)}}+{\frac {PR(C)}{L(C)}}+{\frac {PR(D)}{L(D)}}+\,\cdots \right).}

Công thức trên sử dụng mô hình khi người dùng ngẫu nhiên cảm thấy chán sau khi click và được chuyển đến một số trang ngẫu nhiên. Giá trị Pagerank thể hiện những cơ hội mà người dùng ngẫu nhiên sẽ được chuyển đến trang đó bằng cách click vào các đường link. Mô hình này có thể được hiểu tương tự như Markov chain, trong đó các tỉnh là các trang web, quá trình di chuyển có xác suất ngang nhau được coi như các link giữa các trang web. Nếu như trang web không có đường link đến các trang khác, nó sẽ thành ngõ cụt và việc truy cập ngẫu nhiên sẽ dừng lại. Nhưng nếu người dùng đến trang không có các link khác, thì người dùng sẽ chọn ngẫu nhiên một trang khác để tiếp tục truy cập. Khi tính Pagerank, những trang không có link trỏ đi các trang khác sẽ được giả định có link trỏ đến tất cả các trang trong tập văn bản. Và như vậy giá trị Pagerank sẽ được chia đều cho các trang khác. Nói một cách khác, để công bằng với những trang web có outbound link, thì các truy cập ngẫu nhiên sẽ được thêm vào tất cả những trang trong Web, với xác suất d=0.85, được ước tính từ tần số trung bình mà người dùng sử dụng khi đánh dấu một tính năng bằng trình duyệt.

P R ( A ) = 1 − d + d ( P R ( B ) L ( B ) + P R ( C ) L ( C ) + P R ( D ) L ( D ) + ⋯ ) . {\displaystyle PR(A)=1-d+d\left({\frac {PR(B)}{L(B)}}+{\frac {PR(C)}{L(C)}}+{\frac {PR(D)}{L(D)}}+\,\cdots \right).}

p 1 , p 2 , . . . , p N {\displaystyle p_{1},p_{2},…,p_{N}} – là các trang được cân nhắc, M ( p i ) {\displaystyle M(p_{i})} – tập hợp những trang có link đến p i {\displaystyle p_{i}} , L ( p j ) {\displaystyle L(p_{j})} – số lượng link trỏ ra trong p j {\displaystyle p_{j}} , N– tổng số trang web.

Có thể sau khi xem các thuật toán xếp hạng Pagerank trên bạn sẽ khá đau đầu nhức óc, tuy nhiên, chúng ta sẽ không nói quá nhiều đến thuật toán xếp hạng pagerank mà sẽ nói về có cần backlink hay không. Rõ ràng 10 năm sau, Google đã bỏ việc xếp hạng này nhằm tránh việc chúng ta thao túng xếp hạng Pagerank bằng việc mua các liên kết ở các trang có thứ hạng cao.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn ngầm hiểu khi 1 thuật toán ra đời thì chúng ta hoàn toàn không dẹp bỏ nó qua 1 bên mà là cập nhật lên 1 thuật toán dựa trên cái cũ.

Sự thật ngầm hiểu việc sử dụng backlink đó là: Quảng bá link liên kết website. Thật vậy, để được nhiều người biết đến chúng ta phải đi quảng bá nó hoặc tìm cách để khiến người khác nhớ đến mình

SEO không backlink trong trường hợp nào?

Vậy thực chất của việc SEO không cần backlink, textlink chỉ xảy ra trong các trường hợp sau:

– Từ khóa SEO đó là quá dễ, những từ khóa như vậy thậm chí chẳng cần seo cũng lên top làm người ta dễ ngộ nhận vê công việc seo và cho rằng seo không cần backlink

– Không hiểu rõ bản chất của seo, nghĩ rằng làm seo chỉ mỗi viết nội dung là đủ và không cần những cái khác

– Một số người thích thể hiện rằng mình làm seo có sự khác biệt, chỉ để câu view thể hiện chuyên gia.

Nhưng thực tế sự thật đằng sau việc seo không backlink như thế nào…?

(Visited 1,210 times, 1 visits today)